Productes

En els dos formats donem 45 dies de caducitat amb fred i 12 mesos amb congelat sense perdre la máxima qualitat.