Pizza Atún

INGREDIENTS:

  • Mozzarella 100%
  • Tomate
  • Atún 
  • Orégano