Pizza Atún

INGREDIENTS:

  • Mozzarella 
  • Tomate
  • Atún 
  • Orégano