Pizza Reina

INGREDIENTES:

  • Mozzarella 
  • Tomate
  • Jamón cocido
  • Orégano